Takhrij Hadith Sedekah

sedekah

مَنْ َ أَصْبَحَ يَوْم الجُمُعَةِ صاَئِمًا وَعَادَ مَرِيْضًا وَشَهَدَ جَنَازَةً وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَقَدْ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ

Maksudnya: “Barang siapa pada hari Jumaat, berpuasa, menziarahi orang sakit dan menghantar jenazah (ke kubur) dan bersedekah dengan suatu sedekah, maka sesungguhnya wajib baginya Syurga.” [1]

 

 


[1] Hadith riwayat al-Bayhaqi dalam Kitab Sya‘b al-Iman daripada Abi Hurayrah, lihat a-Muttaqi al-Hind (1985), ibid., Fasal Ke-4 {في الرباعيات}, hadith 43426, j.15, h.861 dan al-Suyuti (1954), ibid., [Bab Harf al-Mim, hadith 8456], j.6. Lihat juga al-Tabrani dalam al-Mu‘jam al-Kabir [Bab al-Sad, Suday bin al-‘Ajlan (صدي بن العجلان), Khalid bin Ma‘dan daripada Abi Umamah (Suday), hadith 7484, j.8, h.97 dengan sedikit perbezaan pada matan hadith. Hadith Hasan [al-Suyuti].

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: